įmiešti


įmiešti
įmiẽšti, -ia, į̃miešė tr.; įmaišyti, įlieti į ką nors. | refl. prk.: Pyktis buvo bepradedąs įsimiešti į jo mintis . \ miešti; apmiešti; atmiešti; įmiešti; išmiešti; numiešti; pamiešti; pramiešti; primiešti; sumiešti; užmiešti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • įmiešti — įmiẽšti vksm. Į sùltis įmiẽšta vandeñs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmiešti — apmiẽšti, ia, àpmiešė tr. 1. R užraugti (alų). 2. N pasaldinti. miešti; apmiešti; atmiešti; įmiešti; išmiešti; numiešti; pamiešti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmiešti — atmiẽšti, ia, àtmiešė tr. 1. atskiesti: Neatmieši su litru pieno katilo košės Ktk. Atmiešk molį – tokiu tirštu negalima lipdyti Vv. Nereikėjo duoti vieno spirito gerti – reikėjo par pusę su vandeniu atmiẽšti Vkš. Buvo per daug užrūgęs alus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmiešti — išmiẽšti, ia, ìšmiešė tr. 1. atskiesti: Išmiẽšti medų su vandenimi J. Išmiešk kopūstų sultį su [v]andeniu ir aplaistyk daigus – nebkirs sausis Šts. 2. ištirpdyti: Pirma išmiešk druską vandenė[je], o paskuo tik dėk miltus KlvrŽ. Išmiẽšk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • miešti — miẽšti, ia, ė tr. 1. daryti mišinį, maišyti: Aš miešiù jovalą, pridėdamas miltų į lapus J. Vandenį į vyną nemiẽšk, t. y. nepilk vandenį į vyną J. 2. refl. BŽ484 skiestis. 3. raugti, daryti (alų, midų): Miešiu midų SD359. Randu savo tetuželį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numiešti — numiẽšti, ia, nùmiešė tr. 1. pasaldinti: Kas ta arbata? Tai tiktai vanduo numieštas MitI230(Šd). 2. atskiesti: Cukrus numiešia puplaiškių šaknų kartumą Grš. | prk.: Ona savo gražumu visas numiẽšia (viršija, nukonkuruoja) Dkš. miešti; apmiešti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamiešti — pamiẽšti, ia, pàmiešė tr. KI239 pasaldinti: Pamiešk vandenį medum, tai bus mieštikis Srj. Aš tau pamiešiu saldžios arielkytės LTR(Vb). | refl. tr.: Pasimiešiù [v]andenėlio ir su duonele pavalgau Skp. miešti; apmiešti; atmiešti; įmiešti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramiešti — pramiẽšti, ia, pràmiešė tr. 1. praskiesti: Arielkėlė manyta, gaspadorių daryta, bitelių sunešta, meduliu pramieštà (d.) Onš. ║ prk. padaryti mišrų, sumaišyti: Jau pramiešė Rizgūnus naminykai Prng. 2. padaryti drumzliną, nešvarų: Nepràmiešė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primiešti — primiẽšti, ia, prìmiešė tr. 1. pridaryti (miešimo), užraugti (vyno): Prìmiešiau miešimo, nors galvą trink Ds. Kam prìmiešei tiek miešimo, kas jį beišvalgys! Kp. | refl. tr.: Aš miegelio nemiegojau, prisikepus pyragėlių, prisimiešus žalio vyno …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spirituoti — spirituoti, uoja, ãvo tr. BŽII461, DŽ1 įmiešti spirito …   Dictionary of the Lithuanian Language